Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30622
Title: Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Keywords: Đại hội Đảng bộ
Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.3-5
Abstract: Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được long trọng tổ chức trong hai ngày 17 và 18/6/2020 tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30622
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
951.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.