Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30656
Nhan đề: Tổ chức dạy học lịch sử lớp 4 bằng học thông qua trải nghiệm
Tác giả: Trịnh, Thị Hương
Lưu, Ngọc Diệu
Từ khoá: Giáo dục Tiểu học mầm non
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề học trải nghiệm trong dạy học lịch sử ở tiểu học. Đề xuất một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử lớp 4. Từ đó, cụ thể hóa mô hình học trải nghiệm vào tổ chức cho học sinh lớp 4 học lịch sử thông qua thiết kế một số hoạt động trải nghiệm.
Mô tả: 136 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30656
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.