Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30722
Title: Tiểu thuyết "Tôtem Sói" của Khương Nhung từ góc nhìn Phê bình sinh thái
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Bùi, Thị Tuyết Phương
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng lý thuyết Phê bình sinh thái và phương pháp nghiên cứu liên ngành: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn để nhận diện và phân tích các biểu hiện của tinh thần sinh thái trong tác phẩm Tôtem sói của Khương Nhung ở phương diện nội dung và nghệ thuật. Ngoài thống kê, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của Phê bình sinh thái (Chương 1), luận văn phân tích, chỉ ra các mức độ ứng xử giữa của người với thế giới tự nhiên trong tác phẩm qua ba cung bậc chính: Khúc hoan ca về sự hòa hợp tuyệt vời giữa con người với thảo nguyên, khúc tụng ca về loài sói thảo nguyên trong việc giáo dục con người, khúc bi ca tiễn biệt thảo nguyên (Chương 2). Đồng thời, nghệ thuật biểu hiện những vấn đề sinh thái trong tác phẩm được làm sáng tỏ qua các phương diện: hình tượng nghệ thuật, ngôn ngữ, giọng điệu và các thủ pháp nghệ thuật đặc sắc (Chương 3).
Description: 106 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30722
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.