Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30755
Title: Chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm đầu cầm quyền của Tổng Thống Donald Trump
Authors: Nguyễn, Nhâm
Keywords: Chính sách
Đối ngoại
Chiến lược
Cạnh tranh
Nước lớn
Đồng minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04(265) .- Tr.3-11
Abstract: Sau hơn 3 năm cầm quyền ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm cho chính sách đối ngoại của Mỹ rơi vào tình trạng xáo trộn. Theo đó, “sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đã chấm dứt, vị thế của Washington trên thế giới bị suy giảm đáng kể”¹. Tuy nhiên, theo các chiến lược gia Mỹ, một bức tranh khác cũng đã xuất hiện. Chính quyền của ông Trump đang chuẩn bị cho một thời đại mới - thời đại có đặc trưng là “Trung Quốc đang trỗi dậy và Nga hồi sinh đang tìm cách làm suy yếu sự lãnh đạo của Mỹ”². Chính quyền D. Trump cũng đã có một bước đi quan trọng và cần thiết, đó là công nhận sự “cạnh tranh nước lớn”, xây dựng lại chính sách đối ngoại của Mỹ từ cơ sở lý luận đến thực tiễn. Những điểm nổi trội của chính sách đối ngoại mới đó là: Khẳng định đối thủ, củng cố đồng minh, mờ rộng đối tác. Tuy nhiên, những vấn đề cốt lõi của một chiến lược toàn cầu mới như: hệ thống quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp... hiện vẫn chưa bộc lộ đầy đủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30755
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.