Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30822
Title: Phát huy vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Ngô, Quang Trung
Trương, Thị Khoản
Keywords: Báo chí
Báo chí cách mạng Việt Nam
Dư luận xã hội
Phát huy vai trò của báo chí
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.3-9
Abstract: Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của báo chí. Bài viết tập trung làm rõ mối quan hệ giữa báo chí và dư luận xã hội, vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30822
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.