Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30870
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam đầu từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ thứ 21: Phần 2 Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2020 (tiếp theo)
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông vận tải
Sự kiện
Việt Nam
1945-2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.62-64
Abstract: Sau khi đất nước thống nhất, trước xu thế hội nhập quốc tế, ngày càng cao, nhu cầu đi lại bằng đường không của nhân dân trong nước và khách nước ngoài ngày càng nhiều, trong khi đó, sân bay Gia Lâm nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu phát triển, trước yêu cầu tất yếu đó, được phép của Nhà Nước và Chính phủ, ngày 28 tháng 2 năm 1977, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam ( Bây giờ là Cục Hàng không dân dụng Việt Nam - Bộ GTVT ) đã ra quyết định thành lập sân bay dân dụng Nội Bài, tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30870
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.