Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30882
Title: Đan Phi - Tiên cưỡi rồng
Authors: Lương, Xuân Đoàn
Keywords: Đan Phi
Tiên cưỡi rồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 12 .- Tr.96
Abstract: Vẫn là những đám mây ở gần trong ráng vàng chợt hiện không vết tích của thời gian, vẫn là hoa cỏ vườn nhà cha vừa thả nét phơ phất đã vội vàng hóa thạch vào phiến đá siêu hình trong cỏi vắng nơi tâm hồn bất kỳ ai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30882
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
125.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.