Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30924
Title: Mối liên quan giữa mức độ kháng carbapenem và sự xuất hiện gen mã hóa carbapenemase của các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại một số bệnh viện
Authors: Lưu, Thị Vũ Nga
Phạm, Hồng Nhung
Trần, Thị Vân Phương
Phạm, Duy Thái
Trần, Huy Hoàng
Keywords: A.baumannii
MIC carbapenem
MIC colistin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 07(62) .- Tr.35-39
Abstract: Bên cạnh các yếu tố độc lực, khả năng đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Acinetobacter baumannii đã khiến chúng trở thành căn nguyên gây nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp nhất. Ở A. baumannii, kháng carbapenem chủ yếu do carbapenemase. Trong nghiên cứu này, 144 chủng A. baumannii phân lập từ 9 bệnh viện thuộc 3 miền ở Việt Nam được nghiên cứu để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh và tìm mối liên quan giữa mức độ kháng carbapenem và sự xuất hiện một số gen mã hóa carbapenemase.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30924
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.