Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30932
Title: Pháp luật về kỷ luật lao động – Thực trạng tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Ngân Anh
Authors: Võ, Thị Bảo Trâm
Trần, Thanh Hưng B1602575
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động có nhiều chuyển biến thay đổi. Người sử dụng lao động có nhiều yêu cầu khắc khe hơn trong quá trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động. Người lao động phải ý thức, thay đổi và hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu ngày một khắc khe từ người sử dụng lao động, cũng như yêu cầu thị trường. Để được thành tựu đó, vai trò kỷ luật lao động trong sản xuất, kinh doanh có vị trí vô cùng quan trọng, có thể quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, kỷ luật được đơn vị sử dụng lao động đặt ra trên tinh thần pháp luật về lao động, đảm bảo quyền quản lý lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nề nếp, tác phong công nghiệp hình thành, lao động sản xuất đi vào quỹ đạo, từ đó hình thành nên văn hóa lao động, nâng tầm giá trị doanh nghiệp.
Description: 76 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30932
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.