Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30976
Title: Sự hài lòng của phụ huynh với dịch vụ chăm sóc trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Hà Nội, 2019
Authors: Nguyễn, Hoàng Mai Anh
Nguyễn, Ngọc Khánh
Đàm, Thảo Vân
Nguyễn, Hà Lâm
Phạm, Hải Thanh
Nguyễn, Hữu Thắng
Keywords: Dịch vụ chăm sóc
Sự hài lòng
Trẻ rối loạn phổ tự kỷ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.101-108
Abstract: Ở Việt Nam, tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ trong cộng đồng là 1:100 trẻ em sinh ra. Nghiên cứu về sự hài lòng của phụ huynh về việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc cho con mắc rối loạn phổ tự kỷ còn hạn chế. Do vậy, chúng tôi làm nghiên cứu này với mục tiêu mô tả sự hài lòng của phụ huynh về sử dụng dịch vụ chăm sóc dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu cắt ngang phỏng vấn 130 phụ huynh trên các cơ sở chăm sóc cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ và nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu trên 16 phụ huynh. Mức độ quan tâm đến uy tín của cơ sở cung cấp dịch vụ là cao nhất (4,35 ± 0,82). 70% phụ huynh hài lòng về sử dụng dịch vụ chăm sóc. Có bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ chăm sóc: trẻ đã từng sử dụng dịch vụ chăm sóc trước đây, số lượng dịch vụ phù hợp với trẻ, khả năng tiếp cận dịch vụ và giá cả dịch vụ. Sự hài lòng về dịch vụ chăm sóc của phụ huynh là 70%. Nghiên cứu định tính cho thấy, phụ huynh hài lòng hơn về dịch vụ chăm sóc trẻ rối loạn phổ tự kỷ khi thái độ giao tiếp và ứng xử của nhân viên y tế tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30976
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.