Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30986
Title: Kiến thức, thái độ về thuốc tránh thai khẩn cấp của nữ sinh viên Đại học tại Hà Nội năm 2019
Authors: Đào, Anh Sơn
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Trịnh, Khánh Linh
Trần, Thị Hương Trà
Vũ, Thị Nhung
Keywords: Kiến thức
Nữ sinh viên
Thái độ
Thuốc tránh thai khẩn cấp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.138-145
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ về thuốc tránh thai khẩn cấp của nữ sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2019. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 587 nữ sinh trong đó 505 (86,0%) sinh viên biết về thuốc tránh thai khẩn cấp. Chỉ có 165 (32,7%) sinh viên có kiến thức đạt và 212 (42%) sinh viên có thái độ tích cực về thuốc tránh thai khẩn cấp. Kết quả hồi quy đa biến cho thấy các sinh viên năm 3, 4 và 5 thường xuyên chia sẻ các vấn đề tình cảm, học tập với gia đình và đã từng tham gia khóa học về sức khỏe sinh sản có kiến thức đạt hơn về thuốc tránh thai khẩn cấp (p < 0,05). Sinh viên năm 3, 4 thường xuyên chia sẻ các vấn đề tình cảm, học tập với gia đình và đã từng tham gia khóa học về sức khỏe sinh sản có thái độ về thuốc tránh thai khẩn cấp tích cực hơn. Kiến thức và thái độ về thuốc tránh thai khẩn cấp của sinh viên ở mức đáng báo động. Cần có thêm các chương trình giáo dục truyền thông sức khỏe sinh sản về thuốc tránh thai khẩn cấp cho nữ sinh trường đại học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30986
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.