Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30992
Title: Kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc kháng sinh của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Hà Nam năm 2019
Authors: Hoàng, Thị Hải Vân
Đào, Anh Sơn
Đặng, Công Sơn
Vũ, Thị Ngân
Hà, Thị Hằng
Trần, Thị Huyền Trang
Keywords: Bà mẹ
Kiến thức
Thái độ
Thực hành
Thuốc kháng sinh
Trẻ dưới 5 tuổi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.154-162
Abstract: Nhằm đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc kháng sinh của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Hà Nam năm 2019, một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 1334 bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Có 1264 (94.7%) bà mẹ từng biết đến kháng sinh và sử dụng kháng sinh cho con. Trong số đó, tỉ lệ có kiến thức tốt, thái độ tích cực và thực hành tốt lần lượt là 54,3%, 54,1% và 49,2%. Tỉ lệ thực hành lạm dụng thuốc kháng sinh ở trẻ là 50,8%. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy, các bà mẹ từ 26 tuổi đến trên 30 tuổi, trình độ học vấn Cao đẳng/Đại học/Sau đại học; là Cán bộ/công chức; có thu nhập gia đình > 10 triệu/tháng và đã từng tham gia khóa học về dùng kháng sinh cho trẻ có kiến thức, thái độ và thực hành tốt hơn. Kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc kháng sinh của bà mẹ còn thấp. Cần tổ chức thêm các khóa học về kháng sinh cho trẻ cho đối tượng bà mẹ có con nhỏ và cho cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30992
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.