Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31025
Title: Du lịch thông minh: cơ hội khai thác tiềm năng du lịch từ Tuyên Quang
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Du lịch thông minh
Cơ hội
Khai thác
Tiềm năng
Tuyên Quang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.106-107,122
Abstract: Đối với Tuyên Quang, việc tăng cường, trí tuệ hóa và quản lý du lịch nếu được xây dựng trên nền tảng Internet và điện toán đám mây thì các thông tin, dịch vụ có thể được cung cấp cho khách du lịch, doanh nghiệp và chính phủ bằng giao tiếp trực tuyến. Đồng thời, việc tích hợp dữ liệu làm cơ sở dữ liệu cốt lõi của tài nguyên du lịch, từ đó cung cấp phương tiện quản lý và dịch vụ du lịch tại điểm đến sẽ thuận tiện hơn. Dựa trên cơ sở đó, bài báo trình bày tiềm năng du lịch tại Tuyên Quang có thể được khai thác theo định hướng du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn về số hóa các ngành nghề, dịch vụ của quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31025
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.