Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31027
Title: CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA TÒA ÁN TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Authors: THÂN, THỊ NGỌC BÍCH
PHẠM, VĂN KHẢI C1700140
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật quy định về quá trình thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của Tòa án trong TTDS Việt Nam hiện nay. Qua đó nêu ra những ưu điểm và phát hiện những bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật, những sai sót yếu kém trong việc áp dụng pháp luật về quá trình thu thập,nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của Tòa án vào công tác xét xử của Tòa án khi giải quyết tranh chấp về dân sự nói chung và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị, các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về quá trình thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của Tòa án từ đó, tiết kiệm được thời gian, công sức cho các bên, đảm bảo giải quyết vụ án nhanh chóng, chính xác, khách quan và đúng pháp luật.
Description: 63 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31027
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
977.36 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.