Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31028
Title: Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện, thị: nghiên cứu tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Authors: Ma, Thị Hường
Đỗ, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Quản lý ngân sách
Huyện
Thị
Bảo Thắng
Lào Cai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.104-105,88
Abstract: Thông qua khảo sát 83 cán bộ công chức của huyện, 3 thị trấn và 12 xã trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về công tác quản lý NSNN cấp huyện, Nghiên cứu phân tích, đánh giá và phát hiện những tồn tại trong công tác quản lý NSNN tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý NSNN tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai trong thời gian tới góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị và xã hội giai đoạn 2020 -2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31028
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.