Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31030
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên
Authors: Ngô, Thị Huệ
Nguyễn, Văn Hưởng
Keywords: Dịch vụ
Ngân hàng điện tử
Vìetcombank Hưng Yên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.84-87
Abstract: Bài viết khái quát thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử(NHDT) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcomhank) Chi nhánh Hưng Yên (gọi tắt là Chi nhánh) với 3 nội dung chính: Các sản phẩm dịch vụ NHĐT của Vietcombank; số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ; Doanh số và thu nhập của Chi nhánh về dịch vụ NHĐT. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHĐT tại Chi nhánh góp phần vào thực hiện mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31030
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.