Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31054
Title: Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Liên kết và hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Authors: Vũ, Thị Huyền Trang
Từ, Minh Hiệu
Keywords: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
Sinh thái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 07(736) .- Tr.10-15
Abstract: Xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) được coi là giải pháp quan trọng để liên kết và hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái KNST một cách hoàn chỉnh. Giải pháp này đã được đề cập như một trong những nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm trong Đề án 844 1. Vậy bên cạnh các mô hình như vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo… tại sao cần có thêm trung tâm hỗ trợ KNST và các trung tâm này nên hoạt động như thế nào để đạt được hiệu quả cao?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31054
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.