Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31092
Title: Báo cáo tài chính hợp nhất: nhu cầu thực sự cho khu vực công
Authors: Lê, Vũ Phương Thảo
Keywords: Báo cáo
Tài chính
Nhu cầu
Khu vực công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.37-39
Abstract: Báo cáo tài chính hợp nhất khu vực công là vấn đề đầy thách thức của nghiên cứu trên toàn thế giới và cũng trở thành một vấn đề gây tranh cãi cho cả cơ quan quản lý quốc tế và cho các chính phủ. Tuy nhiên, mục tiêu của bài viết này là nhấn mạnh tầm quan trọng của giới thiệu và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của các đơn vị thuộc khu vực công và chỉ ra mối liên kết giữa những loại báo cáo này được chuẩn bị bởi các thực thể từ khu vực tư nhân và khu vực công. Từ đó nhấn mạnh việc các thực thể khu vực công nên chuẩn bị các báo cáo tổng hợp này, các cơ quan quản lý và chính phủ đóng vai trò quan trọng vai trò trong việc đưa và giới thiệu vấn đề này vào khu vực công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31092
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.