Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31106
Title: Phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Authors: Bùi, Thị Hoàng Lan
Keywords: Phát triển
Nông nghiệp
Nghệ An
Sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.52-54
Abstract: Thời gian qua, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, nông nghiệp của tỉnh còn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, phát triển còn theo chiều rộng thay vì phát triển theo chiều sâu... Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31106
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.