Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31112
Title: Hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công đối với lĩnh vực đất đai tại quận Ninh Kiều, TP. cần Thơ
Authors: Lê, Kim Phụng
Keywords: Dịch vụ, hài lòng
Hành chính
Lĩnh vực đất dai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.142-145
Abstract: Từ số liệu khảo sát thuận tiện 200 người dân, nhóm tác giả sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy bội... để phân tích. Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố, gồm: Cơ sở vật chất; Năng lực làm việc; Sự đồng cảm; Thái độ phục vụ; Sự tin cậy; Quy trình thủ tục tác động tích cực đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai tại tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31112
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.