Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31147
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bên Tre
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Huỳnh, Triệu Nhựt Anh
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Động lực làm việc
BHXH tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.214-217
Abstract: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhân tố, đó là: (i) Thu nhập (TN); (ii) Bồi dưỡng và thăng tiến (BDTT); (iii) Quan hệ đồng nghiệp (QHDN); (iv) Đặc tính công việc (ĐTCV); (v) Phúc lợi (PL); (vi) Điều kiện làm việc (DKLV); (vii) Quan hệ quản lý (QHQL) ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Bến Tre.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31147
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.