Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31151
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Hoàng, Thị Doan
Keywords: Yếu tố
Ý định khởi nghiệp
Sinh viên
Trường Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.106-107,110
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 200 sinh viên đang theo học các ngành ngoài sư phạm theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên, bao gồm: (1) Chương trình giáo dục, (2) Kỳ vọng của bản thân, (3) Chính sách hỗ trợ, (4) Kinh nghiệm làm việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31151
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.