Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31173
Nhan đề: Kiến tạo tăng trưởng bao trùm nhằm đảm bảo phát triển bền vững của Việt Nam
Tác giả: Trần, Đức Hiệp
Từ khoá: Tăng trưởng
Giảm nghèo
Đảm bảo
Bền vững
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.7-9
Tóm tắt: Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công về tăng trưởng và giảm nghèo với gần 30 triệu người thoát nghèo. Trên thực tế, mô hình này có thể dẫn tới sự gia tăng về bất bình đẳng thu nhập, từ đó làm giảm tác động tích cực tới giảm nghèo và do đó lại dẫn tới giảm tốc độ tăng trưởng. Thêm vào đó, quá trình giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới như thâm hụt ngân sách liên tục, năng suất lao động thấp, và đặc biệt là tình trạng bất bình đẳng gia tăng đã làm giảm đi kết quả giảm nghèo ấn tượng của Việt Nam. Do đó, Việt Nam phải có một cách tiếp cận mới về một phương thức tăng kinh tế không chỉ nhanh mà còn phải đảm bảo sự công bằng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31173
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.