Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31225
Title: Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Papi) năm 2019
Authors: Hồ, Thị Hiền
Trần, Thị Vân
Keywords: Nghệ An
Xếp hạng
Chỉ số hiệu quả
Hành chính công cấp tỉnh
Việt Nam (Papi)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.114-116
Abstract: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) đã tổ chức công bố trực tuyến chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2019. Theo báo cáo, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của tỉnh Nghệ An với 44,72 điểm - đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm cao thứ nhất trong top trung bình cao của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31225
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.