Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31254
Title: Xây dựng kế hoạch dạy học chuyên đề 11.2 “Một số vấn đề về du lịch Thế Giới” phực vụ dạy học Địa lí lớp 11 (theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới năm 2018).
Authors: Hồ, Thị Thu Hồ
Trần, Thị Thu Nhi
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận và thực tiễn - Xây dựng nội dung chuyên đề 11.2 “Một số vấn đề về du lịch Thế Giới” Phục vụ dạy học Địa lí lớp 11 - Thiết kế kế hoạch dạy học chuyên đề 11.2 “Một số vấn đề về du lịch Thế Giới” phục vụ dạy học Địa lí lớp 11. - Khảo sát thực tế.
Description: 108 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31254
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.