Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31341
Title: Kinh tế Việt Nam dần khởi sắc sau dịch COVID-19
Authors: Lê, Thị Đông
Keywords: Kinh tế
Việt Nam
Khởi sắc
Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.89-91
Abstract: Theo báo cáo mới nhất mà Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa công bố về cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6/2020, các chuyên gia WB đã đưa ra nhận định, kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại. Dù vậy, nền kinh tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31341
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.