Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31355
Title: Thiết kế nội dung và kế hoạch bài học bài “Chuyển động tròn” theo chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí năm 2018
Authors: Đặng, Thị Bắc Lý
Nguyễn, Cẩm Bền
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ các yêu cầu cần đạt của nội dung “Chuyển động tròn” đã được xác định trong CTGDPT môn Vật lí năm 2018, thiết kế nội dung bài học bài “Chuyển động tròn” để thực hiện được các yêu cầu cần đạt và thiết kế kế hoạch bài học bài “Chuyển động tròn” theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.
Description: 82 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31355
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.