Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31365
Title: Nghiên cứu cấu trúc lai hóa Hidro vật liệu silicene nanoribbon biên armchair
Authors: Huỳnh, Anh Huy
Lê, Thị Hằng Ngân
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc trạng thái lai hóa hidro trên vật liệu silicene nanoribbons biên armchair” trình bày sơ lược nguồn gốc ra đời của vật liệu silicene và silicene nanoribbons, sơ lược về silicene nanoribbons biên armchair, ứng dụng và tiềm năng của silicene, giới thiệu về phần mềm VESTA và một số chức năng của phần mềm VESTA. Sử dụng VESTA tạo cấu trúc lai hóa hidro vật liệu silicene nanoribbons biên armchair, cách xây dựng nên trạng thái thái lai hóa hidro trên vật liệu silicene nanoribbon biên armchair, thể hiện kết quả lai hóa qua các hình ảnh. Từ đó, có thể tạo ra nhiều dãy silicene nanoribbon với các độ rộng khác nhau
Description: 57 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31365
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.