Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31370
Title: Nghiên cứu chế tạo máy đo nhiệt độ dùng cho bài thí nghiệm nhiệt dung riêng của vật rắn
Authors: Trần, Thanh Hải
Khương, Vĩnh Quang
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: nghiên cứu và thiết kế lắp ráp các thiết bị, linh kiện và sử dụng phần mềm lập trình Arduino IDE để lập trình code điều khiển. Vận hành chạy thử và đánh giá kết quả của máy đo nhiệt độ dùng cho bài thí nghiệm nhiệt dung riêng của vật rắn
Description: 65 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31370
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.