Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31373
Title: Nghiên cứu chế tạo đèn thông minh tự động điều chỉnh ánh sáng theo lập trình.
Authors: Trần, Thanh Hải
Trần, Thị Kim Tuyến
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về các đại lượng quang học cơ bản: đèn LED, các phương pháp điều khiển độ sáng đèn LED, cảm biến ánh sáng, các tập lệnh Arduino IDE, board ESP32. Lập trình điều khiển đèn LED 1.2 m bằng điện thoại android và board ESP32 khác thông qua Bluetooth Low Energy. Thiết kế board mạch, lắp đặt chạy thử, đánh giá các thông số của thiết bị.
Description: 64 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31373
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.