Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31381
Title: Nghiên cứu thiết kế chế tạo toa xe phanh an toàn, sử dụng cho vận tải người trong các đường lò dốc
Authors: Trần, Đức Thọ
Trần, Thị Thu Thuỷ
Khuất, Đức Dương
Keywords: Hệ thống phanh an toàn
Vận tải đường sắt trong hầm mỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.46-50
Abstract: Bài báo này giới thiệu một số tiêu chí an toàn trong toa xe chở người tại đường sắt mỏ, giới thiệu hệ thống phanh hãm êm và kiểm soát tốc độ trong toa xe chở người của Châu Âu. Nội dung bài báo đề cập đến việc thiết kế và chế tạo toa xe phanh an toàn có tích hợp đầy đủ các bộ phận: Bộ kiểm soát tốc độ; Cụm phanh hãm êm; Cụm chống lật toa... Nhằm đưa ra sản phẩm phù hợp với QCVN 02: 2016/ BCT áp dụng cho các toa xe đường lò dốc. Thông qua nghiên cứu, Trung tâm NCTKCK đã chế tạo hoàn toàn từ trong nước một sản phẩm xe phanh có đầy đủ các tính năng tương đương nhập ngoại, để tiến tới thay thế các sản phẩm toa xe XRB hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31381
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.