Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31382
Title: Ứng dụng phần mềm Solidwork trong tính toán, thiết kế khung tĩnh và khung động của máy khoan đá kiểu gầu xoay đường kính lớn phục vụ thi công cọc khoan nhồi
Authors: Nguyễn, Văn Vịnh
Keywords: Khung tĩnh
Khung động
Máy khoan đá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.51-56
Abstract: Bài báo giới thiệu một nội dung trong kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học B2014-04-11: “Nghiên cứu tính toán, thiết kế bộ công tác máy khoan đá kiểu gầu xoay đường kính lớn, phục vụ thi công cọc khoan nhồi ”, nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc chế tạo trong nước kết cấu thép của loại máy này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31382
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.