Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31387
Title: Về vấn đề giải phóng năng lượng biến dạng của đá bao quanh khi đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn và TBM
Authors: Chu, Việt Thức
Lê, Thanh Toàn
Keywords: Giải phóng năng lượng
Khoan nổ mìn
TBM
Phân phối năng lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.68-73
Abstract: Khi đào đường hầm trong đá dưới sâu, quá trình giải phóng năng lượng biến dạng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phá vỡ khối đá bao quanh. Nghiên cứu cho thấy, dưới trường địa ứng suất cao khi sử dụng phương pháp D&B thì năng lượng biến dạng tích lũy trong khối đá giải phóng rất nhanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31387
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.