Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31419
Title: Phân tích dao động riêng của khung xe đô thị tham gia cuộc thi Shell eco marathon
Authors: Phạm, Tất Thắng
Keywords: Tần số dao động riêng
Khung xe
Cuộc thi Shell Eco - Marathon
Phần mềm NX
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.114-119
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp xác định tần số dao động riêng của khung xe đô thị tự chế tham gia cuộc thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco - Marathon. Trên cơ sở phân tích kết quả, tiến hành hiệu chỉnh khung xe để đưa tần số dao động riêng của các kết cấu chính của khung xe ra ngoài vùng tần số kích thích của mặt đường, tránh hiện tượng cộng hưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31419
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.