Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31423
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số bắn điện lên chất lượng bề mặt và độ mòn điện cực của gia công
Authors: Tôn, Thiện Phương
Trần, Thiên Phúc
Keywords: Gia công không truyền thông
Gia công ban điện
EDM
Milling-EDM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.132-139
Abstract: Gia công các chi tiết dạng hố bằng phương pháp bắn tia lửa điện dạng phay (Milling-EDM) có nhiều ưu điểm như: Có thể gia công chi tiết phức tạp với điện cực có hình dạng đơn giản, làm giảm thời gian gia công, chi phí gia công và có thể bù độ mòn của điện cực. Nhưng đồng thời, phương pháp milling-EDM cũng có những vấn đề cần nghiên cứu để có thể dễ dàng điều khiển quá trình gia công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31423
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.