Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31428
Nhan đề: Thanh khoản cổ phiếu khi doanh nghiệp mua lại cổ phần trên thị trường tự do
Tác giả: Trần, Thị Hải Lý
Từ khoá: Thanh khoản cổ phiếu
Mua lại cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 05 .- Tr.23-45
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của việc doanh nghiệp mua lại cổ phần lên thanh khoản của cổ phiếu xung quanh ngày doanh nghiệp đưa ra thông báo mua lại, và trong năm doanh nghiệp tiến hành mua lại. Sử dụng 525 công bố mua lại được thu thập thủ công từ dữ liệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2016, tác giả tìm thấy thanh khoản ngắn hạn có sự cải thiện ở một số khía cạnh. Kiểm soát các nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới thanh khoản, kết quả cho thấy tỉ lệ mua lại thực tế giúp giảm độ nhạy cảm của giá, nhưng chưa tìm thấy chứng cứ mua lại giúp thu hẹp khoản chênh lệch giá và độ sâu cổ phiếu. Vì thế, tác giả kết luận rằng ảnh hưởng của mua lại lên thanh khoản cổ phiếu ở thị trường Việt Nam hỗ trợ hạn chế cho giả thuyết giao dịch cạnh tranh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31428
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.