Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31502
Title: Giá trị bánh dân gian Nam Bộ trong phát triển du lịch ở Thành Phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Bé Ba
Lê, Thị Minh Châu
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích giá trị đặc sắc bánh dân gian Nam Bộ. Đánh giá thực trạng khai thác các giá trị của bánh dân gian Nam Bộ trong phát triển du lịch trên địa bàn TPCT. Tập trung phát triển một số loại hình du lịch gắn liền với Bánh dân gian Nam Bộ. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh khai thác và bảo tồn các giá trị bánh dân gian Nam Bộ để phục vụ du khách khi đến tham quan và thưởng thức bánh tại điểm du lịch địa bàn TPCT.
Description: 121tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31502
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.