Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31510
Title: Tiềm năng phát triển du lịch làng nghề bánh tráng tại Cù Lao Mây, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Thị Huỳnh Phượng
Nguyễn, Thị Thùy Đoan
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Luận văn nghiên cứu về du lịch làng nghề bánh tráng tại Cù Lao Mây, huyện Trà Ôn. - Đánh giá tiềm năng, thực trạng từ đó đưa ra những định hướng cũng như giải pháp giúp cho làng nghề cũng như du lịch tại làng nghề càng phát triển.
Description: 97tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31510
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.