Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31539
Title: Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin quyền biểu tình của công dân trong Luật hình sự Việt Nam
Authors: Lê, Quỳnh Phương Thanh
Lê, Hoàng Sinh
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Nội dung nghiên cứu về lịch sử hình thành, phân tích sơ lược về các quyền công dân này cũng như tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân như các yếu tố cấu thành; phân tích dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự; khung hình phạt cho mỗi loại tội, tìm hiểu quy định pháp luật của các nước trên thế giới về các quyền công dân này, Đồng thời người viết cũng đưa ra một số giải pháp chủ quan của cá nhân nhằm góp phần chung trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm nguy hiểm này.
Description: 67 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31539
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.