Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31565
Title: Chìa khóa mở cánh cửa tương lai
Keywords: Dữ liệu
Ứng dụng công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 08 .- Tr.106-109
Abstract: Các diễn giả chia sẻ góc nhìn về vai trò của dữ liệu, cách ứng dụng công nghệ giải các bài toán kinh tế, xã hội và các thuận lợi, khó khăn khi triển khai, ứng dụng công nghệ trong điều kiện Việt Nam. Phiên thảo luận với sự tham gia của ông Denis Brunetti - giám đốc điều hành Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia & Lào; ông Nguyễn Bá Quỳnh - phó chủ tịch cấp cao Hitachi Vantara; ông Đào Đức Minh - giám đốc điều hành viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBDI; ông Đặng Tùng Sơn - phó tổng giám đốc CMC Telecom. Người điều phối: ông Lê Hồng Việt - giám đốc công nghệ tập đoàn FPT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31565
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.