Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31690
Title: Nghiên cứu đánh giá sự phân bố và rủi ro sinh thái của một số kim loại nặng trong trầm tích sông Sét TP. Hà Nội
Authors: Đào, Trung Thành
Đặng, Ngọc Thủy
Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Trầm tích sông
Kim loại nặng
Sông Sét
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14(340) .- Tr.36-38
Abstract: Trầm tích sông, hồ có chứa các kim loại nặng độc hại là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước. Sông Sét thuộc hệ thống sông nội thành Hà Nội ngày càng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất chưa qua xử lý thải trực tiếp vào dòng sông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31690
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.