Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31690
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá sự phân bố và rủi ro sinh thái của một số kim loại nặng trong trầm tích sông Sét TP. Hà Nội
Tác giả: Đào, Trung Thành
Đặng, Ngọc Thủy
Nguyễn, Thị Hồng
Từ khoá: Trầm tích sông
Kim loại nặng
Sông Sét
Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14(340) .- Tr.36-38
Tóm tắt: Trầm tích sông, hồ có chứa các kim loại nặng độc hại là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước. Sông Sét thuộc hệ thống sông nội thành Hà Nội ngày càng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất chưa qua xử lý thải trực tiếp vào dòng sông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31690
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.