Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31696
Title: So sánh hai chỉ số NDWI và MNDWI trong việc xác định các khu vực nước mặt vùng Đồng Tháp Mười
Authors: Nguyễn, Ngọc Ân
Nguyễn, An Bình
Trần, Anh Phương
Huỳnh, Song Nhựt
Lê, Thị Vân Anh
Phạm, Văn Tiếp
Keywords: So sánh hai chỉ số NDWI
MNDWI
Nước mặt
Đồng Tháp Mười
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14(340) .- Tr.42-44
Abstract: Tiểu vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười - khu vực trữ nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với đặc trưng hai mùa mưa - khô rõ rệt. Trong vài năm trở lại đây, tiểu vùng xuất hiện hiện tượng suy giảm nguồn nước mặt chủ yếu do ảnh hưởng của lượng mưa và nguồn nước bổ sung từ thượng nguồn sông Mê Kông. Tư liệu viễn thám và nhóm chỉ số phân tách nước là một nguồn dữ liệu hiệu quả để nghiên cứu nước mặt. Nghiên cứu ứng dụng nền tảng điện toán đám mây để xử lý một lượng lớn dữ liệu địa không gian viễn thám từ năm 2014 đến 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31696
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.