Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31852
Title: Phát hiện biến thể mới trên gen myopalladin ở bệnh nhân cơ tim bằng kỹ thuật giải trình tự toàn bộ vùng mã hoá (exome)
Authors: Bùi, Chí Bảo
Nguyễn, Minh Hiệp
Nguyễn, Mạnh Công
Phạm, Thị Thu Trang
Lương, Thị Thắm
Hà, Thị Thanh Ngà
Vũ, Bảo Quốc
Phạm, Hồ Thuật Khoa
Nguyễn, Thị Huỳnh Nga
Keywords: Bệnh cơ tim vô căn
Biến thể gen,
Đột biến
Giải trình tự thế hệ mới (NGS)
Giải trình tự toàn bộ vùng mã hoá (WES)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.411-418
Abstract: Ở nhóm bệnh cơ tim vô căn, sự trùng lặp trong biểu hiện lâm sàng gây hạn chế cho việc chẩn đoán và điều trị. Do đó, việc nghiên cứu về các gen gây bệnh là rất cần thiết. Trong dự án này, chúng tôi ứng dụng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới (NGS) nhằm khảo sát 142 gen có liên quan đến các bệnh cơ tim ở 9 bệnh nhân người Việt Nam tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31852
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.