Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31875
Title: Phân tích cấu trúc gen mã hóa insulin-like growth factor 2 (IGF2) ở cá tra nuôi (pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Lê, Thị Nguyên Bình
Nguyễn, Thị Hoa
Trần, Thị Huyền Trang
Nguyễn, Thành Phương
Kim, Thị Phương Oanh
Keywords: Cá tra
Insulin-like growth factor 2
IGF2
Pangasianodon hypophthalmus
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.455-463
Abstract: Gen mã hóa yếu tố tăng trưởng giống insulin 2 (Insulin-like growth factor 2 - IGF2) là một gen quan trọng liên quan đến sự tăng trưởng của nhiều loài cá, trong đó có cá tra. Trong nghiên cứu này, từ cDNA mã hóa protein IGF2 được phân lập từ RNA tổng số tách chiết từ mô gan cá tra nuôi, qua quá trình phiên mã ngược và PCR với cặp mồi đặc hiệu cho gen IGF2, chúng tôi đã thu được sản phẩm có chiều dài 642bp, có trình tự tương đồng 95% với gen IGF-2 của cá nheo thuộc họ Ictalurus.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31875
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.