Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31915
Title: An toàn PCCC chung cư cao tầng từ giải pháp thiết kế công trình
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Phòng cháy và chữa cháy
Chung cư cao tầng
Giải pháp
Thiết kế công trình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 218 .- Tr.24-28
Abstract: Trong thời gian qua, trên phạm vi cả nước, đặc biệt là tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã có rất nhiều vụ cháy nhà chung cư cao tầng với nhiều thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực về nhận thức của người dân đối với loại hình nhà ở này. Các kinh nghiệm rút ra từ thực tế đã cho thấy, các thiệt hại của vụ cháy chung cư cao tầng hoàn toàn có thể được giảm tối thiểu từ việc áp dụng đồng bộ thiết kế tòa nhà đảm bảo an toàn PCCC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31915
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.