Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31995
Title: THIẾT KẾ MÁY VẼ THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG DI ĐỘNG
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Đặng Hoàng, Cẩm Tú
Nguyễn, Việt Thắng
Keywords: Kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông
Issue Date: Dec-2018
Publisher: trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Máy vẽ (MV) theo phương thẳng đứng là các MV có độ linh hoạt cao, có khả năng mở rộng việc sử dụng của chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một phiên bản mang tính nghệ thuật nhiều hơn tính công nghiệp hóa. Bằng cách sử dụng các thành phần phần cứng cơ bản và các thuật toán (TT) phức tạp, cùng sự khác biệt, MV không tạo nên một bản sao chính xác của hình ảnh kỹ thuật số trên vải hay giấy như cách máy in bình thường hoạt động. Tuy nhiên, khả năng mở rộng to lớn và chi phí thấp - hiệu quả cao cung cấp lợi thế hơn máy in trong các lĩnh vực nhất định. Luận văn cử nhân này nhằm mục đích xây dựng một sản phẩm nghệ thuật công nghệ, một drawbot, tạo ra các hình ảnh bitmap hoặc tranh vẽ, dưới dạng đường nét bằng cách sử dụng bút lông, dưới sự điều khiển của board Arduino.
Description: 78 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31995
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.