Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3208
Title: Liên kết - hợp tác đồng hành - phát triển
Keywords: Liên kết
Hợp tác
Đồng hành
Phát triển
Du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 2 .- Tr.106-108
Abstract: Liên kết, hợp tác, phát triển là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, riêng với du lịch thì sự hợp tác càng trở nên cần thiết bởi tính chất khá đặc thù. Năng lực - sự chuyên sâu về nghiệp vụ ở mỗi doanh nghiệp là chưa đủ mà cần sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với nhau mới có thể triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả. Nhân dịp đầu Xuân 2018, Tạp chí Du lịch ghi nhận một số ý kiến về hoạt động liên kết, hợp tác thời gian qua, định hướng trong năm 2018 và những kỳ vọng vào sự phát triển của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3208
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.