Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32205
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình một vụ chuyên tôm và một vụ xen ghép tại xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Trần, Hồng Hiếu
Nguyễn, Thị Mai
Trần, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Nuôi chuyên tôm
Nuôi xen ghép
Hiệu quả kinh tế
Tam Giang-Cầu Hai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 09, Số 04 .- Tr.103-110
Abstract: Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân cũng như sự phát triển bền vững của hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Trên cơ sở khảo sát 36 hộ nuôi trồng thuỷ sản ở vùng cao triều áp dụng hình thức nuôi một vụ chuyên tôm bán thâm canh và một vụ xen ghép thả nuôi các đối tượng sống ở các tầng nước khác nhau như tôm, cá, cua, kết quả cho thấy lợi nhuận trung bình của vụ nuôi xen ghép là 37,15 triệu đồng/0,36 ha, hơn gấp 1,95 lần so với vụ chuyên tôm với 19,1 triệu đồng/0,36 ha dẫn đến tỷ suất lợi nhuận của vụ xen ghép và vụ chuyên tôm lần lượt là 0,61 lần và 0,22 lần. Nguyên nhân chính là do chi phí thức ăn ở vụ xen ghép chỉ bằng khoảng 56% vụ chuyên tôm nhờ tận dụng nguồn thức ăn thừa từ tôm cho cá và cua, một số loài cá ăn tạp vừa giúp giảm chi phí thức ăn vừa làm sạch môi trường ao nuôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32205
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.