Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32435
Title: Một số nội dung về công tác tư pháp và lập pháp kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc năm 2020
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Lập pháp
Luận an ninh quốc gia đối với Hồng Công
Lưỡng hội
Pháp điền dân sự
Tư pháp
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.10-21
Abstract: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, tình hình thế giới, khu vực và trong nước Trung Quốc diễn biến phức tạp, kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh của Trung Quốc. Tuy nhiên, đáng chú ý là, trong đó có một số nội dung liên quan đến tư pháp và lập pháp ở Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, như: việc xử phạt các hành vi phạm tội liên quan đến dịch bệnh, công tác chống tham nhũng, đấu tranh diệt trừ xã hội đen, thúc đẩy cuộc chiến thoát nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ an toàn thực phẩm và dược phẩm: hay đề xuất xây dựng Luật An ninh quốc gia đối với Hồng Công, thông qua bộ luật dân sự đầu tiên của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32435
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.